Tillfällig lokal regel lägesförbättring

Lägesförbättring på fairway och green

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet på hål … får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

Om spelarens boll ligger på green på hål … får spelaren utan plikt lyfta bollen enligt Regel 16-1b och placera den på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än den punkt där den låg.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.