Kallelse till Vårmötet den 10 april 2024

Boknigsläge

Vårmötet kommer att hållas den onsdag 10 april kl. 18:00 i Klubbhuset.

Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK

Comments are closed.