Kallelse till Vårmötet den 2 april 2023

Vårmötet kommer att hållas den söndag 2 april kl. 16:00 i Klubbhuset.

Program:
15.30 Klubben bjuder på fika
16.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK