Ordinarie årsmöte (Höstmöte)      

KALLELSE                                        

Till ordinarie årsmöte (Höstmöte)                        

Du kallas härmed till årsmöte (höstmöte) i Kungälv-Kode Golfklubb

Söndagen den 20 november 2022 kl. 13:00 i klubbhuset.

Dagens program:

12:30          Klubben bjuder på fika

13:00          Årsmöte (höstmöte) med stadgeenliga ärenden.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, samt ev.handlingar tillgängliga en vecka innan mötet.

STYRELSEN

Kungälv-Kode GK