Höstmötet 14 november

Kungälv-Kode GK

Söndagen den 14 november hölls höstmötet kl 17:30.

Christer Milefors valdes till mötets ordförande.

Efter valberednings förslag valdes följande till styrelsen för 2022:

Joakim Nicander  ordförande
Thomas Eliasson  sekreterare
Ewa Widén-Börjesson  kassör
Benny Vittskär  ledamot och vice ordförande
Christer Eliasson ledamot

Ola Johansson suppleant
Anders Sjögren suppleant

Vi hälsar Thomas och Christer välkomna som nya krafter i styrelsen, vi passar på att tacka avgående Eva Gunnergård och Johan Hermansson för deras arbete!

Den nya styrelsen träder i kraft efter årsskiftet.

Höstmötet godkände även de förslagen på medlemskap. Endast mindre ändringar från föregående år. Medlemskapen är publicerade på hemsidan.

Hälsningar

KKGK