Kallelse

Till ordinarie årsmöte (Höstmöte)                            

Du kallas härmed till årsmöte (höstmöte) i Kungälv-Kode Golfklubb

Söndagen den 14 november 2021 kl. 17.30 i klubbhuset.

Dagens program:

17:00           Klubben bjuder på fika

17:30           Årsmöte (höstmöte) med stadgeenliga ärenden.

Motioner till årsmötet skall vara klubbstyrelsen skriftligt tillhanda senast den 3 november 2021.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, samt ev.handlingar tillgängliga en vecka innan mötet.

STYRELSEN

Kungälv-Kode GK