Med allt regnande som varit och som kommer så har vi beslutat att stänga banan t.o.m måndag 4/10