Site icon Kungälv-Kode GK naturskön golfbana i Bohuslän nära Göteborg

Säkerhet på banan

En reflektion om säkerheten när vi spelar golf. Ett ansvar vi alla delar på.

Alla golfare och banarbetare skall kunna sig säkra när det är ute på golfbanan. För vissa är det plats där vi gör något vi alla älskar, spela golf, för andra är det en arbetsplats.

Många fall när det händer något så beror det på felaktiga beslut. Utav någon anledning kan en spelare inte vänta en kort stund för att någon som är i riskzonen skall hinna undan. Varför?

Varför riskera att skada någon för att man är otålig eller väljer att chansa?

Förutom att leva med att allvarligt skadat någon så kan Svenska Golfförbundet utdöma straff, ibland har det till och med blivit polisiära ärenden.

Många vet nog inte att man kan få kännbara straff för enbart incidenter.

En spelare har 60-90 meter kvar till green där en banarbetare arbetar vid sidan om greenen. Spelaren spelar in utan att avvakta klartecken och bollen rullar över greenen.

Efter anmälan blir spelaren dömd för grov förseelse och avstängd från allt golfspel i ett års tid.

En inte alltför allvarlig incident, ingen blir träffad och bollen rullar över greenen leder till ett års avstängning. Ändå är det en grov förseelse för att spelaren fattar fel beslut och riskerar någon i riskzonen.

Ni kan läsa om beslutet här!

Min uppmaning är enkel. 

Tänk till innan ni slår!

Finns det risker? Vilka konsekvenser kan det få?

Är det värt att chans?

Med vänlig hälsning

Joakim Nicander

Ordförande KKGK

Exit mobile version