Återgång till normala golfregler

Boknigsläge

Tisdag 1 juni släpper SGF på restriktioner runt covid. Det innebär att:

Tävlingar tillåts

Upphöjning i koppar försvinner

Bunker skall krattas, mao lägesförbättring i bunker försvinner.

Men tänk på att fortsätt följa rekommendationer om avstånd m.m.