Tävlingsstatus

Boknigsläge

I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar).

Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni.

SAMTLIGA TÄVLINGSARRANGÖRER SKA:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs.
Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

OBS!  Från 1 juni återgår vi till normala regler när det gäller bunkrar, flaggstänger osv. Vi tar mao bort lägesförbättring i bunker samt upphöjningar i greenkoppar.