Tack för intresset! Scandinavian Mixed!

Tack till alla som anmält sitt intresse att vara funktionärer och representera KKGK på Scandinavian Mixed.

De som har lottats fram kontaktas utav av Bo Gardtman som kommer att leda vårt team.

Om vi får avbräck i vår uppställning kommer förfrågan gå till de som varit anmälda.