Banrapport

20210303 104425 2

Banan har klarat vintern bra och befinner sig i god kondition. I veckan som gick hade vi besök av bankonsulenten som bekräftade att allt ser bra ut. På några ställen har vi vad som kallas ’Black layer’ i de översta lagren på green (överskott av organiskt material) och detta ska vi arbeta bort med luftning och dressning. Klippningen har startat och med lagom dos av värme och nederbörd så kommer vi snart se mer grönt.

I övrigt genomförs diverse åtgärder på banan för att snygga upp och förbättra spelupplevelsen. Säkerheten står i fokus som alltid och några smärre justeringar kommer att göras. Som exempel kan nämnas att trappan på hål 12 kommer att justeras och beläggas med duk, trappa upp till hål 18 för att minska risken att halka och en ny trappa (ersättning) på hål 2.

Även klubbhuset har fått sig ett lyft och mest iögonfallande är den nya altanen. Ett nytt trädäck är lagt över hela ytan, nya räcken och trappa är på plats. Riktigt snyggt har det blivit.

Är du intresserad av att hjälpa till med skötseln av banan? Det kan göras på flera sätt. Vi fortsätter med Finliret på onsdagar med start i maj, kl 9-14 är det som gäller. Det gör stor skillnad och är också ett trevligt sätt att träffas.

Den som vill kan också få vara ’Hålvärd’. Det innebär att du har lite extra fokus på ’ditt hål’ och meddelar vad som inte är som det ska, vad som skulle kunna förbättras eller förändras. Det är alltså inget krav att du själv ska arbeta på hålet men du meddelar Bankommittén status och vad som bör ses över. Är du intresserad är du välkommen att höra av dig till Esbjörn Sjöberg, 070-7616234 eller per epost esse@bahnhof.se.

Alla förslag om åtgärder på banan sparas i ett arbetsdokument. Allt prioriteras och vägs mot budgeten för banskötseln där säkerhet prioriteras högst. Det innebär såklart att vissa åtgärder kan få vänta, även om vi är överens om att det är önskvärt och förbättrande. I takt med att beslut om genomförande tas kommer Bankommittén att meddela detta med utskick eller på hemsidan.

Välkommen tillbaka till en ny säsong på en fantastisk anläggning!

Hälsar Bankommittén och personalen på Kungälv-Kode Golfklubb

Esbjörn Sjöberg, Ordförande i Bankommittén

Comments are closed.