Kallelse till Vårmötet den 28 mars 2021

Boknigsläge

Vårmötet planeras att hållas söndagen den 28 mars kl 15.00 på KKGK golfklubb (med reservation för pandemiläget och gällande regler).

Program:

14.30  Samling

15.00  Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 18 mars.

För att vi ska veta hur många som kommer och kunna planera mötet utefter det önskar vi att ni anmäler er till vårmötet i GIT senast den 18 mars. Max en person per hushåll.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen

Kungälv-Kode GK