Höstmötet uppskjutet

KKGK LOGO

P.g.a. nya rekommendationer från FHM har styrelsen beslutat skjuta upp det aviserade Höstmötet den 29 nov. t.v.

Efter dialog med klubbrådgivaren på SGF kan viktiga beslut, som styrelsesammansättning och avgifter för 2021, fattas
av styrelsen efter information till medlemmarna med begäran om kommentarer/frågor/förslag.

Förslaget till nya avgifter finns sedan någon vecka på hemsidan och valberedningens förslag till styrelse finns nedan.

Era förslag/frågor/kommentarer betr. avgiftsförslag och valberedningens förslag skall vara klubben skriftligt/e-post tillhanda senast den 29 nov.

Kungälv Kode GK
Styrelsen

Valberedningens förslag till styrelsen 2021 Kungälv Kode GK

Ordförande för en tid av 1 år: Förslag nyval Joakim Nicander

Avgående Kenneth Bernting

En ledamot
Ewa Widen Börjesson                                        1 år kvar

En ledamot
Benny Vittskär                                                    1 år kvar

En ledamot
Johan Hermansson                                            1 år kvar

En Ledamot
Eva Gunnergård                                                  Omval

Två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning

Ola Johansson                                                      Omval

Anders Sjögren                                                     Omval

Revisor Jan Olof Karlsson                                  Omval

Kode 18 november 2020

Volker Petersen

Comments are closed.