Vårmöte uppskjutet!

KKGK LOGO

Till alla medlemmar,

På grund av de rådande omständigheterna med COVID-19 (Coronaviruset) har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet från den 6 april till juli månad.

Styrelsen följer de rekommendationer som skickats ut till samtliga golfklubbar i Sverige från Svenska Golfförbundet.

Styrelsen har beslutat att försöka hålla årsmötet i juli, men vi kommer att noga följa utvecklingen av smittan och lämnade rekommendationer från myndigheter och SGF. Förhoppningsvis kan vi meddela ett nytt datum i slutet på maj eller början på juni.

Hoppas ni alla kommer ut och får spela lite golf i alla fall och ta väl hand om er.

Kenneth Bernting

Ordförande KKGK