Kallelse vårmöte

KKGK LOGO

Kallelse till Vårmötet den 6 april 2020

 

Vårmötet hålls Måndagen den 6 april  kl. 18.00 i klubbhuset

 

Program:

17.30  Klubben bjuder på fika

18.00  Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

 

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 20 mars

 

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

 

Styrelsen

Kungälv-Kode GK