Årets handicaprevision genomförd

KKGK LOGO

Årets handicaprevision är genomförd

Nu är årets handicaprevision genomförd. Revisionen är, när det gäller höjningar, genomförd av SGF. Sänkningar är genomförd av handicapansvarig på klubben. Har du synpunkter eller undrar hur och varför just du har blivit reviderad är du välkommen att kontakta ordförande i HUR-kommittén, Lennart Alette.

Revisionen är baserad på de resultat du redovisat i Golfens IT-system. Du måste ha redovisat minst 8 ronder under de senaste 2 åren för att komma ifråga för revision. Ditt genomsnittsliga resultat, median, är det som avgör huruvida du får förändring av din hcp.

Du kan se i tabell nedan hur många som reviderats (8 ronder eller mer) på vår klubb.

Detta är sista året vi har denna typen av revision. Det är väldigt viktigt att du redovisar ronder under 2019 då detta kommer att ligga till grund för det nya världshandicapsystemet som kommer 1:e januari 2020.

Lennart Alette

Antal medlemmar under 36 i hcp 1045
Antal medlemmar med underlag för revision 342 32,7%(Av 342)
Antal medlemmar/ ingen förändring 242 70,7%
Antal medlemmar sänkning -1 15 4,3%
Antal medlemmar sänkning -2 11 3,2%
Antal medlemmar höjning +1 45 13,2%
Antal medlemmar höjning +2 29 8,5%

 

 

Världhandicapsystemet i korthet:

  • Både tävlingsspel och sällskapsronder kommer att ligga till grund för golfarens handicap.
  • Ett genomsnitt av de 8 bästa av dina 20 senaste handicapronder, ska ligga till grund för det nya handicapet.

Systemet kommer att ta hänsyn till onormala väderleksförhållanden, som kan påverka spelarens prestation.

  • Dagliga handicaprevisioner.
  • 54,0 som maxtak, oavsett kön, för att uppmuntra golfarna att bli bättre och därmed få roligare på banan.

Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté, har varit med och arbetat fram den nya modellen. Så här säger hon till Golf.se:

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa.

”Viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt”

Claes Grönberg är regelansvarig på SGF:

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktigt handicap får spelaren 2020

Nya handicapsregler 2020