12:30 på helger för 3/7 greenfeekort & flex samt vardag

Nu gäller 12:30 på helger som giltigt speltid för  3/7 greenekortet, även flex och vardagsmedlemmar spelar för 120 kr från 12:30.