Höstens städdag!

KKGK LOGO

Då vi har fått för få anmälningar till städdagen så blir inställd.