Ändring regler fredagens enmannascramble samt ny vy på 2:an.

2tee

På fredagens enmanna-scramble är reglerna ändrade,

Spela som en två manna scramble. Du har alltid två slag.

———————————

Vyn från 2:ans tee har ändrats genom att en björk tagits ner. N user man betydligt mer av det vackra hålet.

2tee