På fredagens enmanna-scramble är reglerna ändrade,

Spela som en två manna scramble. Du har alltid två slag.

———————————

Vyn från 2:ans tee har ändrats genom att en björk tagits ner. N user man betydligt mer av det vackra hålet.

2tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>