Genomgång av banans markeringar vid hinder, out of bounds..

Ny hindermarkering

I torsdags har bankommittén, HUR-kommittén varit ute på banan för att titta på våra markeringar av out of bounds, hindermarkeringar m.m. Aktiviteterna skedde i strålande solsken vilket underlättade vårt arbete. Samtliga vattenhinder besöktes med tillrättaläggande av plattor, pinnar, markering av broar o.s.v. Diskussioner fördes också vad gäller out of bounds bakom green på hål 9 ovanför stupet. Detta i syfte att i huvudsak freda övningsområdet som ligger nedanför. Kommer att genomföras inom kort.
Bland annat har stenhällen invid vattenhinder framför herrtee på hål 8 markerats så att det ingår i hindret. Stenhällar, träd invid hinder skall, om möjligt, inbegripas i hinder.
Det kommer också att skapas en droppruta på höger sida om sidovattenshindret bakom green på hål 18. Anledning till detta är att det, i de flesta fall, är nästintill omöjligt att droppa 2 klubblängder utan att göra detta närmare hål. Det är också inte möjligt att droppa i flagglinje bakom hindret.
Bankommitté och regelkommittén tar gärna emot synpunkter vad gäller vår bana och dess markeringar av bl.a. hinder och annan problematik. Kontaktuppgifter finns under fliken ”medlemssidor”.
Bankommittén/ HUR – kommittén