Kungälv-Kode GK

Under medlemssidorna hittar ni all information som rör klubbverksamheten.

Ansvarig för publicering på dessa sidor är

Jan-Olof Karlsson

Kontakta gärna Jan-Olof om ni vill få med material på dessa sidor:

jok.030355166@telia.com