Hål 7

7-1
Banans svåraste, enligt hcp-index. Ett vackert par 4, där man skall vara vaksam på var flaggan är placerad. Ligger man på fel sida fairway efter utslaget, kan det bli väldigt svårt att komma åt flaggan.

Efter hål 7 hittar du kiosken vid övningsgreenen.

7-2