Tävling

Vi organiserar:

Ansvarar för att lägga upp tävlingar och genomföra dessa och om behov finns ta in funktionärer.

Vi behöver fler som kan arrangera tävlingar och kan Git-tävling som är det redskap från SGF som hanterar tävlingar. Är du intresserad så kontakta oss!