Styrelse 2019

Lennart Alette

Lennart Alette har av personliga skäl begärt att få avgå som ordförande i Kungälv Kode GK vilket styrelsen nu har tillstyrkt. Vice ordförande Jonas Berg träder in och ersätter Lennart Alette fram till ordinarie årsmöte.

Eva Gunnergård

Sekreterare
Ansvarsområde: Intern kommunikation Styrelsens kontakt för: Barn o Ungdomskommittén 0303-51331 0707 731 751 eva.gunnergard@ hotmail.com

Jonas Berg

Ledamot/vice ordförande
Jonas Berg Ansvarsområde: Elitlaget Styrelsens kontakt för: Herrkommittén 0707 780 713 jonas@ivab.nu

Ew-Widén Börjesson

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomin Styrelsens kontakt för: Damkommittén 0303-250 795 0733 10 60 25 ewa.widen@outlook.com

Jan-Olof Karlsson

Ledamot
Ansvarsområde: Hemsida, Facebooksida Styrelsens kontakt för: Seniorkommittén 0303-55166 0725 087 740 kjanolof@gmail.com

Ola Johansson

Suppleant 1
Ansvarsområde: Styrelsens kontakt för: Tävlingskommittén 0303-50585 0701 878 277 johanol@telia.com

Kenneth Bernting

Suppleant 2
Ansvarsområde: Klubbinterna frågor Styrelsens kontakt för: Medlemskommittén 031-239065 0702 633 635 kenneth.bernting@me.com