Kungälv-Kode GK » Friskvårdsbidrag!


Friskvårdsbidrag!

Nu är golfspel godkänt som friskvårdsbidrag!

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är även arbetsgivaren som skall godkänna golf som friskvårdsförmån.

Vad innebär det för dig som spelar på KKGK?

Spelavgiften (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift) är det som betalas av friskvårdsbidraget.

På KKGK är medlemsavgiften 40 kr eller 100 kr beroende på medlemsformen, resten är en spelavgift som kan användas för friskvårdsbidrag enligt följande:

Medlemskap  Medlemsavgift Avdragbar spelavgift
Årsmedlem 100 kr 5 155 kr (max 5 000 kr)
Årsmedlem Ung 100 kr 3 900 kr
Vardagsmedlem 100 kr 3 655 kr
Äldre junior 40 kr 1 955 kr
FLEX 40 kr 1 155 kr

För flexmedlemmar och vardagsmedlemmar kan även greenfeeavgiften användas för friskvårdsbidrag. Vi kommer att sälja greenfee i paket för att underlätta hanteringen för er.

Tänk på att även rangekort och träning kan användas för friskvårdsbidrag!

För friskvårdskuponger jobbar vi med Min Friskvård och Actiway.

Kontakt oss om du har frågor!

Du kan även läsa mer på golf.se om friskvårdsbidraget.