Lokala Regler 2021

Lokal regler 2021

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                        Betyder                                 Regel 

 Vit                                          Out of bounds                        18

 Röd                                        Rött pliktområde                   17

 Gul                                        Gult pliktområde                   17

 Blå                                         Onormalt banförhållande     16

 Vit linje                                 Onormalt banförhållande     16

 Markering med grön topp   Spelförbudszon                        2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
 2. Vid spel av hål 2 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 1 och 18 samt ruffen mellan dessa out of bounds.
 3. Vid spel av hål 4 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 16, den finklippta delen på hål 15 samt den klippta väg som förbinder fairways 15/16 och området till höger därom out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzoner
 2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 11, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 3. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 4. b) Skydd av unga träd
 5. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Gul-svarta 150-meterspinnar.
 2. Avståndsplattor.
 3. Teeskyltar av sten

 Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

Organiska delar av banan

 1. Uppresta stenar
 2. Stenröset på hål 2 till höger om green. Lösa stenar får inte plockas bort

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål

LADDA NER PDF!