Lokala Regler 2022

Kungälv-Kode GK
Godkända av GGF Regelkommitté 2022-02-27

Ladda ner PDF.

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
Banmarkering                                 Betyder                                  Regel

Vit                                                      Out of bounds                         18
Röd                                                    Rött pliktområde                   17
Gul                                                     Gult pliktområde                    17
Blå                                                     Onormalt banförhållande    16
Vit linje                                            Onormalt banförhållande     16
Markering med grön topp           Spelförbudszon                       2

Out of bounds (Regel 18.2)
1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
2. Vid spel av hål 2 är en boll som ligger på fairway på hål 1 och 18 samt ruffen mellan dessa out of bounds.
3. Vid spel av hål 4 är en boll som ligger på fairway på hål 16, fairway på hål 15 samt den klippta väg som
förbinder fairways 15/16 och området till höger därom out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzoner
1. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 11, inklusive när det är känt eller så gott som
säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och
en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i
droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som
säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och
en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i
droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
b) Skydd av unga träd
1. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett
sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda
svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
4. Myrstackar.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Gul-svarta 150-meterspinnar.
2. Avståndsplattor.
3. Teeskyltar av sten
Lokala Regler 2022
Kungälv-Kode GK
Godkända av GGF Regelkommitté 2022-02-27
Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
· spelaren,
· klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
· ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
Organiska delar av banan
1. Uppresta stenar
2. Stenröset på hål 2 till höger om green. Lösa stenar får inte plockas bort
Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande
av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.
Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som
görs mellan hål påförs plikten nästa hål.