KKGK LOGO

Höstmötet uppskjutet

P.g.a. nya rekommendationer från FHM har styrelsen beslutat skjuta upp det aviserade Höstmötet den 29 nov. t.v. Efter dialog med klubbrådgivaren på SGF kan viktiga beslut, som styrelsesammansättning och avgifter för 2021, fattasav styrelsen efter information till medlemmarna med begäran … Read More

| Featured Post