Kallelse till Vårmötet den 2 april 2023

Vårmötet kommer att hållas den söndag 2 april kl. 16:00 i Klubbhuset. Program:15.30 Klubben bjuder på fika16.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och … Read More

| Featured Post