Beslut styrelsemöte 20201210

KKGK LOGO

I dessa ovanliga coronatider så kunde inte ett vanligt höstmöte hållas med bibehållen säkerhet och följande av rekommendationer.

Därför har styrelsen beslutat att följande:

”Hantering av höstmöte
Styrelsen godkänner beslutet att avboka höstmötet pga Coronapandemin, och istället skicka ut information om avgifter för 2021 samt valberedningens förslag av ny styrelse. Medlemmarna blev ombedda att återkomma med
kommentarer på detta. Inga kommentarer eller invändningar kom in från någon medlem.

Styrelsen beslutar i enlighet med detta att presenterade avgifter för 2021 samt valberedningens förslag godkänns.

I valberedningen för 2021 kvarstår Volker Petersen som sammankallande.”

Nya medlemsavgifter hittar ni här!

Ny styrelse 2021

Joakim Nicander  ordförande
Eva Gunnergård  sekreterare
Ewa Widén-Börjesson  kassör
Benny Vittskär  ledamot och vice ordförande
Johan Hermansson ledamot
Ola Johansson suppleant
Anders Sjögren Suppleant

Nu ser vi fram emot ett mer normalt 2021 och att vi kan hålla ett ordinarie vårmöte.

 

Comments are closed.