Tävlingsstopp

KKGK LOGO

Tyvärr måste vi ställa in alla tävlingar fram till den 30/6.

Det är SGF:s samt GGF:s starka rekommendationer som vi väljer att följa. Vi avvaktar hur situationen ser ut efter den 30/6 för fortsatt tävlingsspel under året.

Detta beslut gäller även Torsdagsgolfen för damer samt herrar. Om det kommer lättnader som gör att en WSOP är ok kommer vi starta tävlingarna.

Nu måste vi lägga all vår fokus på att undvika smittspridning på golfklubbarna så att vi kan fortsätta spela sällskapsspel på ett klokt sätt.

 

 

 

 

Stopp för all tävlingsverksamhet

 

Tävlingsspel eller ej, och villkoren däromkring, har varit den största knäckfrågan att kommunicera kring sedan coronakrisen inleddes. Besked om riktlinjer och rekommendationer har kommit från olika håll, och tyvärr har det ibland blivit otydligt.

 

Nu kan vi konstatera att nya rekommendationer har publicerats av Folkhälsomyndigheten både den 1 och 2 april. SGF har därför idag, 3 april, beslutat följande:

 

1. Inga förbundstävlingar, där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation, kommer att arrangeras t.o.m. 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

 

2. SGF utfärdar också en skarp rekommendation till GDF och golfklubbarna om att folkhälsan, och däri golfens ansvar att motverka smittspridningen, ska stå i fokus. GDF och golfklubbarna ska därför följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet.

 

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, där man bl.a. kan finna följande råd för idrotten:

 

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

 

Denna rekommendation träder i kraft den 6 april. Beslutet och rekommendationerna finns också att läsa på golf.se/corona-tavling.