KKGK LOGO

Sommargreener från 14/4

Vi har de förhoppningar om fredagen, men vi har beslutat att skjuta en dag till för göra de sista förberedelserna.