Hål 13

13-1
Kraftigt dogleg höger, där man kan chansa mot green – men tappar man den höger, så är bollen oftast förlorad!

Se upp så att bollen före har lämnat greenen!

Den tålmodige spelar träfem eller spoon över fairwaybunkern, för att lämna en wedge kvar till green.

Lämna en bag i dogleg så att bakomvarande boll ser att ni är på green.

13-2