Lokala Regler 2019

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering                       Betyder                                 Regel 

 Vit                                          Out of bounds                          18

 Röd                                        Rött pliktområde                       17

 Gul                                         Gult pliktområde                       17

 Blå                                          Onormalt banförhållande          16

 Vit linje                                   Onormalt banförhållande          16

 Markering med grön topp        Spelförbudszon                           2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Vid spel av hål 2 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål på hål 1 och 18 samt ruffen mellan dessa out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. a) Droppzoner
 2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 11, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 3. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 4. b) Spelförbudszoner
 5. Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
 6. c) Skydd av unga träd
 7. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e(1) eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. a) Mark under arbete (MUA)

1.   Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

 1. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 2. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 3.  
 4. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 5. Gul-svarta 150-meterspinnar.
 6. Avståndsplattor.
 7. Teeskyltar av sten

Organiska delar av banan

 1. Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
 2. Uppresta stenar
 3. Stenröset på hål 2 till höger om green. Lösa stenar får inte plockas bort

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Lokala regler för nedladdning