Rapport från kommittéträffen 27 mars.

STYRELSENär det gäller budgeten för 2019 ser denna bra ut.JOK efterlyste att man som medlem oftare kollar på hemsidan som är en av våra viktigaste informationskanaler.Lennart informerade om att alla möten, träffar med utveckling och utbildning, skall läggas in i … Read More

| Featured Post