Nu är out of bounds markerad på hål 11 samt att alla pliktområden förändrats till röda.

I samband med att vi korrigerade alla pliktområden så att de blev röda uppdagades att vi hade en otydlig gräns, som kan leda till diskussioner, som visar out of bounds på hål nr 11, vänster sida.


(ur infobanken) Ägor som gränsar till banan där privata ägor eller allmänna vägar gränsar till banan rekommenderas på det bestämdaste att dessa områden markeras som out of bounds. Ofta brukar dessa ägor ha murar eller staket som kan användas som gränser för banan. När dessa finns är det i vanliga fall inte nödvändigt att flytta gränsen innanför dem genom att sätta pinnar.
Svart linje är bangräns.

Vi har valt att korrigerat detta med att sätta ut vita pinnar vilket markerar just Out of boundsgräns. Tänk på att hela bollen skall vara ute.

Kan innebära att hålet upplevs svårare men lite utmaning skall vi väl ha.


Pliktområden

När det gäller våra pliktområden, alla är röda, kan du med de nya reglerna välja endast 4:a alternativ:

1. Spela som den ligger
2. Mäta ut två klubblängder, vid skärningspunkt. Droppa bollen inom dessa, från knähöjd. (Rätten att droppa på andra sidan pliktområdet är borta.)
3. I flagglinje
4. Föregående plats

Regelkommittén

Nyheter Handicap & Regler

Damkommittén implementerar Nya GIT

Damkommittén kastar sig djärvt över uppgiften att redan i år börja använd Nya GIT. I ärendet väl understödda av HUR-kommitténs Lennart Alette och Tävlingskommitténs Peter

Läs mer »
Comments are closed.