Årsmöte 8 april

Klubba ordförande

Vårmötet hålls Onsd 8 april kl. 18.00 i klubbhuset

Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 25 mars.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>